Seksverslaving

Publicaties over seksverslaving en zelfwaardering

Publicaties | Seksverslaving - Begrijpen en Veranderen

Zelfwaardering. Snelle methode voor stressreductie en gedragsverandering (2019)

Stacks Image 607
Dit is het eerste boek over het vat van zelfwaardering dat over brede problematiek gaat, en niet alleen over dwangmatige seksualiteit.

Van de achterflap: "Somberheid, stress, angsten, irritatie in opvoeding of relaties, verslavingen, lijden onder gedrag, gedachten en emoties. We hebben er allemaal mee te maken. Voor de één zijn het schaduwplekjes in een prima bestaan, bij anderen overheerst het negatieve en is er leed. Het structureel veranderen van deze hinderende patronen in ons denken en doen is lastig. Deze methode biedt met een eenvoudige opdracht een verbluffend resultaat.

Dit boek beschrijft het model en geeft veel voorbeelden van de toepassing en resultaten in de praktijk, bij individuele behandelingen en relatieproblemen en bij een scala aan klachten. Het is interessant voor psychotherapeuten en behandelaars in de GGZ, verslavingszorg, reclassering, gezins- en relatietherapie, maar ook voor iedereen die beter wil begrijpen waarom onwenselijk gedrag zo taai kan zijn en toch veranderd kan worden.

Het boek is door zijn brede en toegankelijke opzet geschikt voor behandelaars die met het vat werken, maar ook om aan patiënten of cliënten te laten lezen die met het vat van zelfwaardering (willen) werken. De uitgever is SWP.

Bekijk en bestel

Seksverslaving: begrijpen en veranderen (2018)

Stacks Image 101
Najaar 2018 is de zesde druk verschenen (de eerste druk is uit 2009). Het boek legt op basis van wetenschappelijk onderzoek uit waarom zelfwaardering zo'n essentiële rol speelt in het begrijpen van seksverslaving, en schetst de contouren van een behandeling gericht op het vergroten van die zelfwaardering. Aan de hand van voorbeelden en citaten wordt duidelijk gemaakt hoe ervaringen in het gezin van herkomst, de jeugdjaren en de tienertijd van invloed zijn op de vorming van een volwassen seksualiteit. Veiligheid, aandacht en de afwezigheid van traumatische ervaringen zoals verwaarlozing of misbruik, bereidt mensen voor op een seksualiteit die vrijer en meer op contact gericht is. Een meer belastende opvoeding, met meer negatieve ervaringen en minder veiligheid, tast het zich ontwikkelende zelfgevoel aan en leidt tot volwassenen met een grotere gevoeligheid voor (seksuele) verslaving en een minder sterk vermogen om seksueel en emotioneel te delen met hun partners. Het boek probeert duidelijk te maken dat seksverslaving geen seksuele verslaving in engere zin is, maar een manifestatie of symptoom van een onvermogen om op een positieve en respectvolle manier met het eigen welzijn om te gaan. Het boek is verschenen bij SWP in Amsterdam. Bekijk en bestel

Seksverslaving: casuïstiek (2017)

Stacks Image 328
De bezoekgegevens van onze website laten zien dat de pagina's met concrete voorbeelden van seksverslaving veel gelezen worden. Het helpt om te zien hoe het bij anderen zit. Die gedachte hebben we uitgewerkt in dit boek, specifiek voor de therapie met het vat van zelfwaardering. Gertjan van Zessen & Sanne Rosier beschrijven dertien casussen uit de eigen praktijk. Ze laten zien hoe 'seksverslaving' ingrijpt op de persoon en de relatie, en hoe complex de onbeheerste seksualiteit kan zijn verweven met allerlei andere problematiek. Maar ook hoe bijzonder de veranderingen kunnen zijn als mensen met hun eigenwaarde aan de slag gaan. In de keuze van de gevalsbeschrijvingen hebben we extra aandacht aan vrouwen die de regie over hun seksualiteit kwijt zijn. Het boek is uitgegeven bij BraveNewBooks in Amsterdam. Voor de papieren versie: klik hier.
Voor de ebook versie: Klik hier.

Verder na seksverslaving: herstel van vertrouwen en intimiteit (2014)

Stacks Image 601
Dit boek bouwt voort op het behandelmodel dat in de eerdere boeken uitgewerkt is, maar dan specifiek toegepast op de relatie. Het begrip zelfwaardering staat centraal. Hoe verandert de eigenwaarde bij de seksverslaafde, hoe verandert de eigenwaarde bij zijn of haar partner? Wat kun je concreet doen om het vertrouwen in de relatie weer terug te krijgen? Waarom werken praten over vertrouwen, het beloven van vertrouwen, het controleren van de verslaafde zo slecht? Een ander heikel punt is de seksualiteit. Als één van beiden druk doende is geweest met seksuele geheimen, is niet alleen het emotionele vertrouwen beschadigd maar ook het vrijen. Pornoverslaafden vermijden soms de seks met hun partner, in andere relaties is de seks al langer moeizaam en vlucht iemand daarom in bijvoorbeeld internet of prostitutie. Voortbordurend op het behandelmodel waarin met schijnbaar kleine acties gewerkt wordt aan zelfwaardering, wordt uitgelegd hoe je een vastgelopen seksuele relatie weer nieuw leven in kunt blazen door in heel kleine stapjes bewust te oefenen met intiem gedrag. De aanpak is concreet, positief ingesteld en gericht op snelle verbetering. 'Verder na seksverslaving' is als gewoon boek en als ebook verkrijgbaar, uitgegeven door Boom in Amsterdam. Bekijk en bestel

Als seks verslavend wordt (2012)

Stacks Image 604
Dit boek is een vervolg op 'Seksverslaving' en is praktischer van opzet. Het is vooral geschreven voor mensen die zichzelf of hun verslaafde partner beter willen begrijpen. De kern van het boek is het besef dat het versterken van zelfwaardering de belangrijkste doelstelling in de behandeling van seksverslaving moet zijn. Het gebruikt de nieuwste inzichten en ervaringen uit mijn seksuologische praktijk, die na verschijning van 'Seksverslaving' in 2009 een omvangrijke toestroom van nieuwe patiënten te verwerken kreeg. Het behandelmodel 'Vat van Zelfwaardering' wordt gedetailleerd uitgelegd. 'Als seks verslavend wordt' is uitgegeven door Boom in Amsterdam. Ook als ebook. Bekijk en bestel

Wisselend contact: over het ontstaan van seksverslaving (2015)

Stacks Image 598
Dit ebook is een bewerkte en aangevulde versie van mijn proefschrift, in 1995 uitgegeven onder de titel ‘Wisselend Contact: seksuele levensverhalen van mensen met veel partners’(zie hieronder). Aan de hand van diepte-interviews met 124 seksueel zeer actieve mannen en vrouwen, geeft het inzicht in de ontstaansfactoren van seksverslaving. Gezin van herkomst, opvoeding, seksuele ervaringen en de zelfsturing (het vermogen om het eigen emotionele en seksuele leven te besturen zoals men wil) blijken heel anders vorm te krijgen wanneer men seksverslaafd is als volwassene. Het boek is interessant voor professionele hulpverleners en leken die zich willen verdiepen in de psychodynamische achtergronden van seksverslaving. Het onderzoek vormt de basis van de erna ontwikkelde behandeling van seksverslaving ’Vat van Zelfwaardering’ waarin de nadruk ligt op het versterken van eigenwaarde. Het is een proefschrift, maar in zijn soort goed leesbaar en bevat veel citaten en voorbeelden. Het is te vinden in itunes en ibooks, uitsluitend als ebook. Volg deze link.

Wisselend contact: Seksuele levensverhalen van mensen met veel partners (Dissertatie, 1995)

Stacks Image 624
Dit is mijn proefschrift uit 1995. Mannen en vrouwen met gemiddeld zeven partners per jaar vertellen daarin hun seksuele levensverhaal: hun opvoeding, hun eerste contacten, en de manier waarop zij als volwassene met seks omgaan. Het onderzoek gaat over de risico's van Aids en de manieren waarop mensen zich daartegen beschermen, maar even interessant zijn de patronen die in de seksuele geschiedenissen te ontdekken zijn. Er is een groep die op een meer of minder dwangmatige manier met seks omgaat, en die mensen vertellen een opvallend ander verhaal over hun leven dan de mensen die op een open, 'vrije' manier met seks omgaan. De eerste groep, in het boek als seksueel rustelozen aangeduid, ervaart meer moeite met controle over het eigen gedrag. Ze doen vaker dingen die ze niet willen, zijn (veel) meer met seks bezig, vinden het belangrijker, maar ontlenen er uiteindelijk minder plezier aan dan de contactgerichte vrijers. De levensverhalen van de rustelozen geven veel inzicht in de ontstaansgeschiedenis van seksuele dwangmatigheid of seksverslaving. Het contrast tussen de twee groepen - die allebei sterk in seks geïnteresseerd zijn en er ook veel aan doen - maakt onder andere duidelijk waarom de ene persoon meer ontvankelijk is voor seksueel controleverlies dan de andere. Het onderzoek laat ook zien dat het om een diep verankerde manier van omgaan met seks gaat en om weerbarstig gedrag - het is niet eenvoudig om zonder hulp van een partner of professional van een seksueel dwangmatige stijl af te komen. Het boek is uitgegeven door DSWO-press te Leiden en niet langer verkrijgbaar. Wel als ebook (2015), zie hierboven.